Interesting Art Deco Krakow

Home Page / Art Deco Home / Additional Information / France / Krakow / UK / US / World / Derelict

Radio Kraków

Radio Krakow 1936

Radio Kraków built in 1936 - image courtesy and © of 'Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998'

Zdarzyło się w Krakowie:...w 1936 roku – przy ul. Pędzichów Boczna 3 otwarto uroczyście nową siedzibę rozgłośni krakowskiej. Znajdowały się tam: wielkie studio muzyczne, studio kameralne, studio literackie, studio spikerów, pokój reżyserski, stacja kontroli technicznej, pokój kierownika i personelu technicznego. „Niestety dostęp do stacji jest fatalny, ulica Pędzichów Boczna przywodzi na myśl abisyńskie drogi i w imię dobrej opinii miasta należałoby bezzwłocznie uporządkować tę ulicę”.

Read more of the History here

Poczta Główna

JJ in Krakow

I love this picture! Jadwiga Jędrzejowska on the roof of the 'Press Palace' in 1932 with the Post Office and Kościoł Mariacki clearly visible in the background (Tenisistka Jadwiga Jędrzejowska na dachu Pałacu Prasy. W oddali widoczne wieże Kościoła Mariackiego, z prawej fragment budynku Poczty Głównej z tarasem.) Sourced from and © of NAC (Archives)

Palms in Krakow 1936

Sandwiched between the 'Press Palace' (Pałac Prasy) on the left and the main Post Office (Poczta Główna) on the right; real Palm Trees create quite a feature in 1936, against the backcloth of the iconic, but not art deco, style of the Kościół Mariacki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (St. Mary's Basilica)

Main Post Office Clock Tower

Main Post Office detail of 1931 cars

The main post office at its pristine best circa 1931 with details of the clock tower and cars enlarged above.

Main post office postcard 1931

1931 postcard of the Main Post Office on ul. Wielopole

September 1939 marching past the main PO

September 1939 the invasion of Poland by Nazi Germany with a march passed the Main Post Office

Nazi postcard 1941

A Nazi postcard with dual language descriptions (possibly from an earlier, 1931 image - look at the horse and carriage).

Krakow Post Office 1943

Still under occupation - the General Post Office in 1943

Main post office modern day

The Main Post Office today - somewhere in the 1960s the feature carving either side of the clock was lost and the tower domed giving it a more Polish feel and losing the uniqueness of the Art Deco style

Images sourced from fotopolska.eu

Back to Top

Page refreshed : 6th April 2020 (G)